We love our portfolio companies.

You’ll love working for one of them.
93
companies
1,646
Jobs

Chuyên viên an ninh & điều tra nội bộ

NinjaVan

NinjaVan

Ho Chi Minh City, Vietnam
Posted on Monday, September 4, 2023
Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia. Launched in 2014, we started operations in Singapore and have become the region's largest and fastest growing last-mile logistics company, partnering with over 35,000 merchants and delivering more than 1,000 parcels every minute across six countries.
At our core, we are a technology company that is disrupting a massive industry with cutting-edge software and operational concepts. Powered by algorithm-based optimisation, dynamic routing, end-to-end tracking and a data-driven approach, we provide best-of-class delivery services that delight both the shippers and end customers. But we are just getting started! We have much room for improvement and many ideas that will further shape the industry.

Mô tả công việc:

 • Điều tra:
 • - Điều tra các vụ việc liên quan đến sự cố và/hoặc nghi vấn vi phạm tuân thủ, các chính sách, nội quy, quy định an ninh tại các đơn vị kinh doanh trực thuộc Công ty;
  - Đảm bảo tính bảo mật, tiến độ điều tra, thông tin, chứng cứ đáng tin cậy và có chất lượng;
  - Chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả điều tra đúng tiến độ, chính xác, khách quan, minh bạch, bảo mật, tuân thủ pháp luật, đáp ứng các yêu cầu điều tra của lãnh đạo;
  - Đề xuất các biện pháp khắc phục, giảm thiểu hậu quả từ vụ việc đã kết luận điều tra và các biện pháp phòng ngừa (nếu có);
  - Đề xuất phát triển hoặc giám sát việc phát triển các phương pháp và công cụ để đối phó hiệu quả với các trường hợp nghi ngờ vi phạm chính sách của nhân viên và/hoặc gian lận và/hoặc chiếm đoạt tiền, hàng của nhân viên;
  - Phối hợp với Phòng Quản trị Rủi ro / Kiểm soát Tuân thủ để kiểm soát và nâng cao chất lượng kinh doanh, nhận thức tuân thủ; thực hiện chương trình chủ động phát hiện và kiểm soát tự động.
 • An ninh:
 • - Đảm bảo an ninh tại các cơ sở, trạm, kho của Ninjavan;
  - Theo dõi việc thực hiện dịch vụ bảo vệ của các nhà thầu cung cấp;
  - Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường an ninh tại các cơ sở, trạm, kho của Ninjavan.
 • Phân tích - theo dõi:
 • - Xác định các vấn đề mới nổi hoặc đề xuất phát triển các chiến lược / cách tiếp cận cụ thể để giải quyết rủi ro;
  - Xem xét và cảnh báo bất kỳ xu hướng hoặc mô hình bất thường của các hành vi sai trái hoặc hành vi phi đạo đức và đề xuất các hành động khắc phục hoặc biện pháp cải thiện thích hợp.
  - Điều tra các sự cố bất thường/không phù hợp của tất cả tất cả các hành vi vi phạm tại NJV...

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Công An hoặc Luật hoặc các ngành nghề có liên quan;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, định hướng chi tiết, và khả năng làm việc độc lập;
 • Có kỹ năng phân tích – đánh giá, quan sát, phỏng vấn và lập biên bản phỏng vấn;
 • Có kỹ năng viết báo cáo điều tra ngắn gọn, súc tích và rõ ràng;
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực;
 • Có kỹ năng sử dụng máy tính và tin học văn phòng;
 • Tiếng anh cơ bản.

Phúc lợi:

 • Cơ hội huấn luyện:
 • - Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: Online/Offline nâng cao năng lực;
  - Cơ hội thăng cấp lên các vị trí quản lý.
 • Đồng nghiệp:
 • - Lãnh đạo cấp cao cởi mở, tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển;
  - Môi trường làm việc trẻ trung năng động.
 • Phúc lợi:
 • - Được cấp phát Laptop làm việc;
  - Thưởng tết, Performance bonus - review lương hàng năm;
  - Các hoạt động tiệc cuối năm, tiệc Town Hall, Company Trip, Team Building;
  - Tham gia BHXH full lương;
  - 12 ngày phép năm, 5 ngày phép bệnh được trả full lương.
Submit a job application
By applying to the job, you acknowledge that you have read, understood and agreed to our Privacy Policy Notice (the “Notice”) and consent to the collection, use and/or disclosure of your personal data by Ninja Logistics Pte Ltd (the “Company”) for the purposes set out in the Notice. In the event that your job application or personal data was received from any third party pursuant to the purposes set out in the Notice, you warrant that such third party has been duly authorised by you to disclose your personal data to us for the purposes set out in the the Notice.