We love our portfolio companies.

You’ll love working for one of them.
93
companies
1,641
Jobs

Senior Business Development Executive

NinjaVan

NinjaVan

Sales & Business Development
Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
Posted on Tuesday, September 12, 2023
Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia. Launched in 2014, we started operations in Singapore and have become the region's largest and fastest growing last-mile logistics company, partnering with over 35,000 merchants and delivering more than 1,000 parcels every minute across six countries.
At our core, we are a technology company that is disrupting a massive industry with cutting-edge software and operational concepts. Powered by algorithm-based optimisation, dynamic routing, end-to-end tracking and a data-driven approach, we provide best-of-class delivery services that delight both the shippers and end customers. But we are just getting started! We have much room for improvement and many ideas that will further shape the industry.

Responsibilities

 • ENGLISH
 • Connect and propose cooperation models with Customers according to the Company's orientation and strategy
 • Drafting and completing cooperation procedures: Contract, Implementation plan.
 • Planning and implementing cooperation programs to promote business sales growth.
 • Ensure accurate, complete and update data on Salesforce.
 • Report performance
 • VIETNAMESE
 • Kết nối và đề xuất mô hình hợp tác với Khách Hàng theo định hướng và chiến lược của Công ty
 • Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục hợp tác: Hợp đồng, Kế hoạch triển khai.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh số kinh doanh.
 • Chăm sóc Khách hàng, theo dõi sâu sát chất lượng dịch vụ và hiệu quả hợp tác.
 • Tiếp nhận và phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai dịch vụ.
 • Đảm bảo dữ liệu khách hàng chính xác, đầy đủ và cập nhật trên Salesforce.
 • Báo cáo kết quả công việc định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Requirements

 • Experience/Skills Required
 • Minimum 4 years of experience in B2B sales, account management, business development or related fields (Tối thiểu 4 năm Kinh nghiệm làm việc trong mô hình B2B, quản lý tài khoản, phát triển kinh doanh hoặc những lĩnh vực liên quan)
 • Education/ Qualifications
 • College / University graduation preferred, but still open to undergraduates with thriving attitudes & aspires (Tốt nghiệp cao đẳng / Đại học trở lên, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực Logistic, Ecommerce, Fintech)
 • Core Competencies
 • Strong knowledge of sales pipeline management and complex B2B sales a must
 • Strong understanding of merchant & consumer journey in ecommerce is a must
 • Experience dealing with senior stakeholders within large client organizations is a must
 • Knowledgeable or experienced in Trade Marketing, Event Planning is a strong advantages
 • Knowledge on international logistics and freight forwarding is highly preferred
 • Highly self-motivated, flexible yet logical and calm under pressure
 • Experience in E-logistics, supply chain field is a plus.
 • Have strong network with Vietnamese ecommerce enabler (sales platform) is preferable
 • Have working experiences in big tech (fintech, martech, ecommerce) company is a plus
 • VIETNAMESE
 • Có kinh nghiệm làm việc với các bộ phận cấp cao trong các tổ chức, công ty lớn
 • Có kinh nghiệm thực thế về hành trình khách hàng (nhà bán hàng - người tiêu dùng) trong TMĐT là điều kiện bắt buộc
 • Kiến thức về logistics, giao nhận hàng hóa, chuỗi cung ứng là lợi thế
 • Có hiểu biết hoặc từng tham gia vào các hoạt động trade marketing, tổ chức sự kiện là một ưu thế lớn
 • Chính trực, siêng năng, có tinh thần học hỏi, nắm bắt nhanh, chịu áp lực tốt.
 • Nắm bắt yêu cầu, thu thập thông tin nhanh, chính xác
 • Tiếp thu nhanh về các sản phẩm, giải pháp công nghệ
 • Có khả năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán với Khách hàng
 • Có khả năng quản lý dự án, triển khai dự án, chăm sóc khách hàng.
 • Có tư duy về lập chiến lược kinh doanh
 • Có mạng lưới mối quan hệ tốt với các nền tảng hỗ trợ TMĐT tại Việt Nam
 • Kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ (tài chính, marketing, TMĐT) là một ưu thế lớn
Submit a job application
By applying to the job, you acknowledge that you have read, understood and agreed to our Privacy Policy Notice (the “Notice”) and consent to the collection, use and/or disclosure of your personal data by Ninja Logistics Pte Ltd (the “Company”) for the purposes set out in the Notice. In the event that your job application or personal data was received from any third party pursuant to the purposes set out in the Notice, you warrant that such third party has been duly authorised by you to disclose your personal data to us for the purposes set out in the the Notice.